Bilde - Team Corebar

Informasjon om betaling GymX (trimtilbud i idrettshallen)

I år kan Turngruppa tilby trening en time i uka der man kan få trene Corebar med Sirin F. Høyen. Her kan du lese litt om hva Corebar er.

Vi har dessverre ikke lykkes i å finne flere trenere, og har dessverre ikke muligheten å tilby flere timer. Er det noen som kan tenke seg å starte opp en eller annen form for "trimaktivitet", så ta kontakt med Gøril J. Sedeniussen på tlf. 99503095 eller goeriljohnsen@gmail.com

Alle som skal trene i HT&IF må være medlemmer, og medlemskontingenten for voksne (over 19år) er på 800kr - dette gjelder treningsåret 2014-2015. I tillegg vil det komme en treningsavgift på 400kr for samme treningsår. Treningsavgiften er med å dekke leie av hall og leie av utstyr man trenger for å delta på treningene.

For ungdommer under 19år er kontingenten på 400kr - for treningsåret 2014-2015. I tillegg kommer det en treningsavgift på 150kr (gjelder høsthalvåret 2014, da vi håper at politikerne tar bort husleia for barn og ungdom fra nyttår)

Tilbudet startet i september og varer til mai (9måneder), og vil i snitt da koste 33kroner pr. gang.

I uke 42 og 43 legges det opp til at alle som trener på Corebar må registrere seg og betale. Fra kl. 19.00 begge disse mandagene vil man få gjort dette på møterommet i hallen. Vi oppfordrer alle til å betale med kort!! Fra uke 44 må man være registrert og ha betalt for å fortsette treningen på Corebar.

Vi ønsker nåværende og nye trimmere velkommen!

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE