2014-D300-0348

HT&IF TURNGRUPPA – INNMELDINGSDAG

Da ikke alle fikk registert sine barn på sist innmelding, kjører Turngruppa to innmeldingsdager til. Dette gjør vi  for å lette oppstarten både for våre trenere og administrativt. Nye dager blir mandag 28.september og onsdag 30.september på Idrettshallen (vaktmesterinngangen). Det er viktig at alle som ikke har registrert sine barn kommer å gjør det en av disse dagene.

Alle som skal delta på Turngruppas treninger må meldes på da.  Barna trenger ikke møte opp for registrering. 

Det vil ligge klart skjema for utfylling som den enkelte fyller ut for sitt barn – et skjema per barn.

Ved innmelding må man betale kontingenten for sine barn, vi oppfordrer ALLE til å betale med kort. Kontingenten for barn t.o.m. 18 år koster 200kr i året for å delta i Turngruppa. For gymnaster fra 19år og opp koster det 800kr i kontigent + treningsavgift på kr 400. De som ikke har betalt kontingent vil ikke ha mulighet til å trene i HT&IF.

Vi håper dette vil bidra til en enklere og mer oversiktlig oppstart for alle parter, og ønsker både gamle og nye fjes hjertelig velkommen til HT&IF Turngruppa.

BARNA VIL IKKE HA ANLEDNING Å TRENE FØR DE ER INNMELDT AV FORESATTE.

VEL MØTT – VI GLÆDE OSS!

Styret 

SAMARBEIDSPARTNERE