web liten  logo-GymX

GymX

GymX vil treningsåret 2017/2018 bestå av to typer tilbud: GymX høy puls/styrke og GymX Yoga
 
GymX høy puls/styrke foregår i idretthallen mandag kl. 18.00-19.00. Her kan alle som vil delta.
 
GymX Yoga foregår på aulaen på skolen, og dette tilbudet har et max antall plasser,. Pr. nå er alle plassene fylt opp. Her vil trener veilede underveis.
 
For å være medlem i HT&IF Turngruppa må alle ha betalt medlemskontingent på 800kr (man betaler kun en uansett om man deltar i flere grupper)
I tillegg må man betale 200kr i treningsavgift for hvert tilbud man deltar på.

Det vil bli lagt opp til betaling og registrering av medlemskap i uke 41. Viktig at alle som skal delta på disse tilbudene møter opp da.
18. september 2017