HTIF-logo-125

Fotballgruppa har avholdt årsmøte

Fotballgruppa avholdt sitt årsmøte på klubbrommet fredag 26. januar. Vanlige årsmøtesaker.

Stig Erling Kristiansen ble gjenvalgt som leder.

Bente Ravlo, Kjell Andreassen, Odd Magne Nylund ble gjenvalgt som styremedlemmer. 

Styremedlem Hilde Strand Gerhardsen var ikke på valg, men ble innvilget fritak. Nytt styremedlem som ble valgt: Geir Stian Høyen.

Hege Jernsletten, Odd Johnsen, Ole Dyrstad, Ruben Alseth og Vegard Sannes var ikke på valg.

Fotballgruppa ønsker Geir Stian Høyen velkommen og takker samtidig Hilde Strand Gerharsen for innsatsen for denne gang.