Årsmøtet for sesongen 2017

gruppas årsmøte ble avholdt 19.februar

landslaget[1].jpg

På årsmøtet ble det behandlet vanlige årsmøtesaker. her kan du lese årsberetningen fra gruppa

 

Årsberetning 2017 (002).docx

REGNSKAP HANDBALLGRUPPA 2017.xls

 

Merethe Figenshou Mikalsen ønsket ikke gjennvalg, og styret ble utvidet med et ekstra medlem. Det nye styret består da av følgende

Funksjon

Navn

 

Styreleder

Eva Ulriksen

Ikke på valg

Nestleder

Sigrid Sivertsen

Velges for 2 år

Styremedlem

Jan Morten Hansen

Ikke på valg

Kasserer

Elisabeth F. Pederen

Velges for 2 år

Styremedlem

Jul Henriksen

Ikke på valg

Styremedlem

Lena Nilsen

Ikke på valg

Styremedlem

Rosa B Olsen

Velges for 2 år

Styremedlem

Oddny Thomassen

Velges for 2 år