htiflogo09-2795px

Turngruppas årsmøte for 2018

Turngrupppas årsmøte for 2018 ble avholdt 5.mars på klubbrommet. Det var 13 personer på møtet, der alle var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker

Årsberetningen viser aktiviteten for Turngruppa i 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019

5. mars 2019 Les mer
HTIF-logo-125

Turngruppas årsmøte for 2017

Turngruppa hadde sitt årsmøte for 2017 tirsdag 27.februar på Klubbrommet. Det var 9 personer på møtet, der 9 var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble tatt opp

27. februar 2018 Les mer
HTIF-logo-125_120x146

Turngruppas årsmøte for 2016

Turngruppa hadde sitt årsmøte for 2016 torsdag 9.mars på Klubbrommet. Det var 15 personer på møtet, der 10 var stemmeberettiget.

Det var vanlige årsmøtesaker som ble tatt opp - her finner du årsmøteprotokollen.

 

10. mars 2017 Les mer
HTIF-logo-125

Turngruppas årsmøte for 2015

Torsdag 3.mars hadde Turngruppa sitt årsmøte for 2015. Det var 11 personer som møtte opp til årsmøte.

11. mars 2016 Les mer
HTIF-logo-125

Turngruppas årsmøte

Fredag 6.mars hadde Turngruppa sitt årsmøte. Det var 9 personer som møtte opp til årsmøte

9. mars 2015 Les mer

SAMARBEIDSPARTNERE