HTIF-logo-125

Årsmøte for 2013

Lørdag 22.februar hadde Turngruppa sitt årsmøte. Det var 13 personer som møtte opp til et kort og greit årsmøte

Det var de vanlige årsmøtesakene som ble tatt opp - her finner du årsmøteprotokollen fra møtet

Her finner du regnskap og budsjett som ble vedtatt under årsmøtet

Det var fire av styret som var på valg, det var kun en av disse som ikke ønsket å fortsette. Her finner du det nye styret til Turngruppa.

Vi takker Bente Ravlo for flott innsats i styret til Turngruppa, og vi ønsker Linda Kristin Hansen velkommen i styret!

 

Ønsker du å lese hva Turngruppa har vært med på i 2013, finner du det her

SAMARBEIDSPARTNERE